من‌سیتی حذف شد / صعود با اقتدار لیورپول به نیمه‌نهایی

من‌سیتی حذف شد / صعود با اقتدار لیورپول به نیمه‌نهایی
لیورپول در با برتری در مجموع دو دیدار رفت و برگشت موجبات حذف من‌سیتی را رقم زد و راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد

من‌سیتی حذف شد / صعود با اقتدار لیورپول به نیمه‌نهایی

لیورپول در با برتری در مجموع دو دیدار رفت و برگشت موجبات حذف من‌سیتی را رقم زد و راهی نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد
من‌سیتی حذف شد / صعود با اقتدار لیورپول به نیمه‌نهایی