منصوریان: شرطی برای رحمتی تعیین نکرده ایم

منصوریان: شرطی برای رحمتی تعیین نکرده ایم

خبرگزاری فارس: علیرضا منصوریان بعد از خروج از نشست هیأت مدیره باشگاه استقلال گفت: به این دلیل در نشست هیأت مدیره حاضر شدم که گزارش عملکرد تیم را به هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاه بدهم و آخرین بحث ها و پیشنهادات را درباره …

منصوریان: شرطی برای رحمتی تعیین نکرده ایم

خبرگزاری فارس: علیرضا منصوریان بعد از خروج از نشست هیأت مدیره باشگاه استقلال گفت: به این دلیل در نشست هیأت مدیره حاضر شدم که گزارش عملکرد تیم را به هیأت مدیره و مدیرعامل باشگاه بدهم و آخرین بحث ها و پیشنهادات را درباره …

(image)
منصوریان: شرطی برای رحمتی تعیین نکرده ایم