منصوریان: حرمت‌ها بشکند، مقابل شهباززاده عقب‌نشینی می‌کنیم/ زمان داربی بسیار خوب است

منصوریان: حرمت‌ها بشکند، مقابل شهباززاده عقب‌نشینی می‌کنیم/ زمان داربی بسیار خوب است
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: به شهباززاده گفتم که او را لازم دارم اما اگر پافشاری او به حرمت‌ها آسیب بزند، مجبوریم عقب‌نشینی کنیم.

منصوریان: حرمت‌ها بشکند، مقابل شهباززاده عقب‌نشینی می‌کنیم/ زمان داربی بسیار خوب است

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: به شهباززاده گفتم که او را لازم دارم اما اگر پافشاری او به حرمت‌ها آسیب بزند، مجبوریم عقب‌نشینی کنیم.
منصوریان: حرمت‌ها بشکند، مقابل شهباززاده عقب‌نشینی می‌کنیم/ زمان داربی بسیار خوب است

نخبگان