منصوریان: تیم با صلابتی خواهیم ساخت

منصوریان: تیم با صلابتی خواهیم ساخت

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی استقلال می گوید که در یک غفلت نتیجه را از دست داده است.

منصوریان: تیم با صلابتی خواهیم ساخت

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی استقلال می گوید که در یک غفلت نتیجه را از دست داده است.

منصوریان: تیم با صلابتی خواهیم ساخت

دانلود نرم افزار