مقایسه لباس کاروان ایران در المپیک با چند کشور + عکس

مقایسه لباس کاروان ایران در المپیک با چند کشور + عکس

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک واکنشهایی را به همراه داشته، خصوصا لباس رژه کاروان که رنگ پیراهن با کت و شلوار همخوانی ندارد.

مقایسه لباس کاروان ایران در المپیک با چند کشور + عکس

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک واکنشهایی را به همراه داشته، خصوصا لباس رژه کاروان که رنگ پیراهن با کت و شلوار همخوانی ندارد.

مقایسه لباس کاروان ایران در المپیک با چند کشور + عکس

خرید رنک

خبرگزاری دانشگاه های کشور