مشروح برنامه 19 بهمن نود / فاجعه محرومیت برای تراکتورسازی در سکوت

مشروح برنامه 19 بهمن نود / فاجعه محرومیت برای تراکتورسازی در سکوت

وبسایت رسمی برنامه نود – برنامه 19 بهمن نود با محوریت بررسی هفته بیستم لیگ برتر باشگاه های کشور و محرومیت باشگاه تراکتورسازی از نقل و انتقالات، اولین دقیقه از بامداد سه شنبه از شبکه سه روی آنتن رفت. …

مشروح برنامه 19 بهمن نود / فاجعه محرومیت برای تراکتورسازی در سکوت

وبسایت رسمی برنامه نود – برنامه 19 بهمن نود با محوریت بررسی هفته بیستم لیگ برتر باشگاه های کشور و محرومیت باشگاه تراکتورسازی از نقل و انتقالات، اولین دقیقه از بامداد سه شنبه از شبکه سه روی آنتن رفت. …

(image)
مشروح برنامه 19 بهمن نود / فاجعه محرومیت برای تراکتورسازی در سکوت