مذاکره منصوریان با دو بازیکن ذوب آهن

مذاکره منصوریان با دو بازیکن ذوب آهن

ورزش سه: سعید آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان ضمن گلایه از رفتار غیرحرفه ای علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، گفت: از علیرضا منصوریان سرمربی استقلال تهران گلایه مند و دلخورم …

مذاکره منصوریان با دو بازیکن ذوب آهن

ورزش سه: سعید آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان ضمن گلایه از رفتار غیرحرفه ای علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، گفت: از علیرضا منصوریان سرمربی استقلال تهران گلایه مند و دلخورم …

(image)
مذاکره منصوریان با دو بازیکن ذوب آهن