مدیرعامل جدید استقلال را بیشتر بشناسید

مدیرعامل جدید استقلال را بیشتر بشناسید

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری خبرآنلاین: رضا حسنی خو، رئیس حراست وزارت ورزش اولین بار در ماجرای دعواهای کارلوس کی روش با وزارت ورزش شهرت یافت. او مامور بهبود روابط وزارت ورزش و کارلوس کی روش را قبول کرده بود و در انجام این ماموریت موفق هم بود. …

مدیرعامل جدید استقلال را بیشتر بشناسید

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری خبرآنلاین: رضا حسنی خو، رئیس حراست وزارت ورزش اولین بار در ماجرای دعواهای کارلوس کی روش با وزارت ورزش شهرت یافت. او مامور بهبود روابط وزارت ورزش و کارلوس کی روش را قبول کرده بود و در انجام این ماموریت موفق هم بود. …

مدیرعامل جدید استقلال را بیشتر بشناسید

خبرگذاری خوزستان