مدال‌های پارالمپیک ریو رونمایی شدند/ مدال‌هایی که صدا دارند!

مدال‌های پارالمپیک ریو رونمایی شدند/ مدال‌هایی که صدا دارند!

مدال‌های پارالمپیک ریو رونمایی شدند/ مدال‌هایی که صدا دارند!

مدال‌های پارالمپیک ریو رونمایی شدند/ مدال‌هایی که صدا دارند!

اسکای نیوز