مدافع استقلال به تیم فوتبال صبای قم پیوست

مدافع استقلال به تیم فوتبال صبای قم پیوست
بازیکن تیم فوتبال استقلال در نیم فصل اول که در فهرست مازاد این تیم قرار گرفته بود به تیم صبای قم پیوست.

مدافع استقلال به تیم فوتبال صبای قم پیوست

بازیکن تیم فوتبال استقلال در نیم فصل اول که در فهرست مازاد این تیم قرار گرفته بود به تیم صبای قم پیوست.
مدافع استقلال به تیم فوتبال صبای قم پیوست