محسن ترکی از دنیای داوری خداحافظی کرد

محسن ترکی از دنیای داوری خداحافظی کرد

محسن ترکی داور بین المللی فوتبال ایران امشب پس از گذراندن تست آمادگی جسمانی در دوره بازآموزی و کلاس های توجیهی داوری در کیش در جمع همکارانش از دنیای داوری خداحافظی کرد.

محسن ترکی از دنیای داوری خداحافظی کرد

محسن ترکی داور بین المللی فوتبال ایران امشب پس از گذراندن تست آمادگی جسمانی در دوره بازآموزی و کلاس های توجیهی داوری در کیش در جمع همکارانش از دنیای داوری خداحافظی کرد.

(image)
محسن ترکی از دنیای داوری خداحافظی کرد