مبلغ قرارداد نریمان جهان با پرسپولیس مشخص شد

مبلغ قرارداد نریمان جهان با پرسپولیس مشخص شد

وبسایت رسمی برنامه نود – سامان نریمان جهان مهاجم تیم فوتبال ماشین سازی روز گذشته(سه شنبه) با تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد امضا کرد. …

مبلغ قرارداد نریمان جهان با پرسپولیس مشخص شد

وبسایت رسمی برنامه نود – سامان نریمان جهان مهاجم تیم فوتبال ماشین سازی روز گذشته(سه شنبه) با تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد امضا کرد. …

(image)
مبلغ قرارداد نریمان جهان با پرسپولیس مشخص شد