لباس ملی پوشان ایران در ادوار مختلف المپیک/ عکس

لباس ملی پوشان ایران در ادوار مختلف المپیک/ عکس

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

در گزارش تصویری زیر لباس کاروان تیم های ملی ایران در المپیک ادوار مختلف را مشاهده می کنید.

لباس ملی پوشان ایران در ادوار مختلف المپیک/ عکس

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

در گزارش تصویری زیر لباس کاروان تیم های ملی ایران در المپیک ادوار مختلف را مشاهده می کنید.

لباس ملی پوشان ایران در ادوار مختلف المپیک/ عکس

خبرگزاری اصفهان