لباس رسمی کاروان ایران بر تن سعید معروف

لباس رسمی کاروان ایران بر تن سعید معروف

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

طبق اعلام مسئولین ستاد برگزاری المپیک، سهم هر کشور از پخش تلویزیونی رژه تیمهای شرکت کننده فقط 20 ثانیه خواهد بود

لباس رسمی کاروان ایران بر تن سعید معروف

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

طبق اعلام مسئولین ستاد برگزاری المپیک، سهم هر کشور از پخش تلویزیونی رژه تیمهای شرکت کننده فقط 20 ثانیه خواهد بود

لباس رسمی کاروان ایران بر تن سعید معروف

دانلود نرم افزار جدید