قرارداد مهدی طارمی پشت پیراهن پرسپولیس

قرارداد مهدی طارمی پشت پیراهن پرسپولیس

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

مهدی طارمی با پرسپولیس قرار داد 900 میلیون تومانی بسته است، چیزی که هیچ کس باورش ندارد.

قرارداد مهدی طارمی پشت پیراهن پرسپولیس

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

مهدی طارمی با پرسپولیس قرار داد 900 میلیون تومانی بسته است، چیزی که هیچ کس باورش ندارد.

قرارداد مهدی طارمی پشت پیراهن پرسپولیس

مدلینگ