فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی نارنجی پوشان می گوید این تیم از حق میزبانی خود استفاده کرده است و در ورزشگاه تختی به میدان می رود، بنابراین هواداران پرسپولیس باید آنها را ببخشند.

فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی نارنجی پوشان می گوید این تیم از حق میزبانی خود استفاده کرده است و در ورزشگاه تختی به میدان می رود، بنابراین هواداران پرسپولیس باید آنها را ببخشند.

فرکی: هواداران پرسپولیس ما را ببخشند

خرید رنک

ابزار رسانه