فتح‌الله‌زاده: برای مدیرعاملی استقلال صحبتی با من نشده است

فتح‌الله‌زاده: برای مدیرعاملی استقلال صحبتی با من نشده است
مدیرعامل پیشین استقلال گفت که از طرف وزارت ورزش و جوانان برای مدیرعاملی صحبتی با او نشده است.

فتح‌الله‌زاده: برای مدیرعاملی استقلال صحبتی با من نشده است

مدیرعامل پیشین استقلال گفت که از طرف وزارت ورزش و جوانان برای مدیرعاملی صحبتی با او نشده است.
فتح‌الله‌زاده: برای مدیرعاملی استقلال صحبتی با من نشده است