فاجعه در دربی مازندران/ تصاویر تکان دهنده از درگیری تماشاگران

فاجعه در دربی مازندران/ تصاویر تکان دهنده از درگیری تماشاگران

وبسایت رسمی برنامه نود – شهرآورد مازندران با درگیری هواداران و نیروهای امنیتی ورزشگاه متوقف شد. به گزارش وب سایت نود …

فاجعه در دربی مازندران/ تصاویر تکان دهنده از درگیری تماشاگران

وبسایت رسمی برنامه نود – شهرآورد مازندران با درگیری هواداران و نیروهای امنیتی ورزشگاه متوقف شد. به گزارش وب سایت نود …

(image)
فاجعه در دربی مازندران/ تصاویر تکان دهنده از درگیری تماشاگران