(عکس) برخورد گرم رحمتی و منصوریان

(عکس) برخورد گرم رحمتی و منصوریان

کاپیتان و سرمربی استقلال برخورد گرمی با یکدیگر داشتند. به گزارش ایسنا، در شبی که علیرضا منصوریان جهت افتتاح رستورانش از افراد زیادی دعوت به عمل آورده بود …

(عکس) برخورد گرم رحمتی و منصوریان

کاپیتان و سرمربی استقلال برخورد گرمی با یکدیگر داشتند. به گزارش ایسنا، در شبی که علیرضا منصوریان جهت افتتاح رستورانش از افراد زیادی دعوت به عمل آورده بود …

(image)
(عکس) برخورد گرم رحمتی و منصوریان