علی کریمی از خونه به خونه جدا شد

علی کریمی از خونه به خونه جدا شد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپیتان سابق تیم ملی ایران که به عنوان مدیر فنی در خونه به خونه فعالیت می کرد از این تیم جدا شد.

علی کریمی از خونه به خونه جدا شد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپیتان سابق تیم ملی ایران که به عنوان مدیر فنی در خونه به خونه فعالیت می کرد از این تیم جدا شد.

علی کریمی از خونه به خونه جدا شد

موبایل دوستان