عراق باید در جده با عربستان بازی کند

عراق باید در جده با عربستان بازی کند

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

کنفدراسیون فوتبال آسیا رای خود را در موضوع اختلاف عراق و عربستان بر سر میزبانی به نفع سعودی ها تغییر داد.

عراق باید در جده با عربستان بازی کند

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

کنفدراسیون فوتبال آسیا رای خود را در موضوع اختلاف عراق و عربستان بر سر میزبانی به نفع سعودی ها تغییر داد.

عراق باید در جده با عربستان بازی کند

دانلود نرم افزار