عراق: امارات باید برای بازی با ما به ایران بیاید

عراق: امارات باید برای بازی با ما به ایران بیاید
فدراسیون فوتبال عراق به درخواست اماراتی‌ها مبنی بر لغو میزبانی ایران، پاسخی دندان شکن داد.

عراق: امارات باید برای بازی با ما به ایران بیاید

فدراسیون فوتبال عراق به درخواست اماراتی‌ها مبنی بر لغو میزبانی ایران، پاسخی دندان شکن داد.
عراق: امارات باید برای بازی با ما به ایران بیاید

بک لینک رنک 3

تلگرام