طارمی: با لک دوستم و به خاطر کُری به او نگاه کردم!/ بعد از جلسه با برانکو فقط به قهرمانی پرسپولیس فکر می کنم

طارمی: با لک دوستم و به خاطر کُری به او نگاه کردم!/ بعد از جلسه با برانکو فقط به قهرمانی پرسپولیس فکر می کنم

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، مهدی طارمی بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل سایپا و در حالی که متعجب به میان خبرنگاران آمده بود …

طارمی: با لک دوستم و به خاطر کُری به او نگاه کردم!/ بعد از جلسه با برانکو فقط به قهرمانی پرسپولیس فکر می کنم

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، مهدی طارمی بعد از پیروزی پرسپولیس مقابل سایپا و در حالی که متعجب به میان خبرنگاران آمده بود …

(image)
طارمی: با لک دوستم و به خاطر کُری به او نگاه کردم!/ بعد از جلسه با برانکو فقط به قهرمانی پرسپولیس فکر می کنم