شکستگی وحشتناک پای شیموس کولمن در دیدار مقابل ولز

شکستگی وحشتناک پای شیموس کولمن در دیدار مقابل ولز

وبسایت رسمی برنامه نود – شیموس کولمن، دفاع راست اورتون و تیم ملی ایرلند دچار شکستگی شدید از ناحیه پا شده است. …

شکستگی وحشتناک پای شیموس کولمن در دیدار مقابل ولز

وبسایت رسمی برنامه نود – شیموس کولمن، دفاع راست اورتون و تیم ملی ایرلند دچار شکستگی شدید از ناحیه پا شده است. …

(image)
شکستگی وحشتناک پای شیموس کولمن در دیدار مقابل ولز