شکایت باشگاه پدیده از استقلال به سازمان لیگ

شکایت باشگاه پدیده از استقلال به سازمان لیگ

خبرگزاری فارس: بعد از بازی استقلال با پدیده که منجر به برد آبی پوشان شد مسئولان باشگاه پدیده به طور رسمی از باشگاه استقلال به سازمان لیگ شکایت کرد. …

شکایت باشگاه پدیده از استقلال به سازمان لیگ

خبرگزاری فارس: بعد از بازی استقلال با پدیده که منجر به برد آبی پوشان شد مسئولان باشگاه پدیده به طور رسمی از باشگاه استقلال به سازمان لیگ شکایت کرد. …

(image)
شکایت باشگاه پدیده از استقلال به سازمان لیگ