شوک بزرگ به نقل و انتقالات / سروش رفیعی حق جدایی از تراکتور ندارد

شوک بزرگ به نقل و انتقالات / سروش رفیعی حق جدایی از تراکتور ندارد

وبسایت رسمی برنامه نود – پس از پایان مسابقه تیم های ذوب آهن و تراکتورسازی خبر مهمی منتشر شد که توانست تا حدودی نتیجه بازی را هم تحت تاثیر قرار دهد، سروش رفیعی به دلیل اضافه خدمت باید در تراکتورسازی بماند. …

شوک بزرگ به نقل و انتقالات / سروش رفیعی حق جدایی از تراکتور ندارد

وبسایت رسمی برنامه نود – پس از پایان مسابقه تیم های ذوب آهن و تراکتورسازی خبر مهمی منتشر شد که توانست تا حدودی نتیجه بازی را هم تحت تاثیر قرار دهد، سروش رفیعی به دلیل اضافه خدمت باید در تراکتورسازی بماند. …

(image)
شوک بزرگ به نقل و انتقالات / سروش رفیعی حق جدایی از تراکتور ندارد