شاهکار منصوری ایران را روسفید کرد

شاهکار منصوری ایران را روسفید کرد

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: لی خسروی در مورد قضاوت دیدار دو تیم آلمان – مکزیک در المپیک ریو توسط تیم داوری ایرانی متشکل از علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری به خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: در صحنه ای از این بازی، دقیقاً روی گل اول آلمان، منصوری کاری کرد کارستان! این داور که کمک دوم فغانی بود …

شاهکار منصوری ایران را روسفید کرد

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: لی خسروی در مورد قضاوت دیدار دو تیم آلمان – مکزیک در المپیک ریو توسط تیم داوری ایرانی متشکل از علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری به خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: در صحنه ای از این بازی، دقیقاً روی گل اول آلمان، منصوری کاری کرد کارستان! این داور که کمک دوم فغانی بود …

شاهکار منصوری ایران را روسفید کرد

خبر دانشجویی