شادی گل رجب زاده سعودیها را خشمگین کرد

شادی گل رجب زاده سعودیها را خشمگین کرد

خبرگزاری ایسنا: به نقل از الریاضة؛ شادی گل رجب زاده در دیدار برابر الاهلی عربستان باعث خشم سعودیها شده است. آنها مدعی هستند که این حرکت کاپیتان ذوب آهن با محرومیت او مواجه خواهد شد. …

شادی گل رجب زاده سعودیها را خشمگین کرد

خبرگزاری ایسنا: به نقل از الریاضة؛ شادی گل رجب زاده در دیدار برابر الاهلی عربستان باعث خشم سعودیها شده است. آنها مدعی هستند که این حرکت کاپیتان ذوب آهن با محرومیت او مواجه خواهد شد. …

(image)
شادی گل رجب زاده سعودیها را خشمگین کرد