سکان‌دار احتمالی کمیته فوتسال

سکان‌دار احتمالی کمیته فوتسال
بعد از انتخاب رئیس کمیته فوتسال به عنوان سرپرست باشگاه استقلال، گمانه‌زنی‌ها برای جانشین او آغاز شده است.

سکان‌دار احتمالی کمیته فوتسال

بعد از انتخاب رئیس کمیته فوتسال به عنوان سرپرست باشگاه استقلال، گمانه‌زنی‌ها برای جانشین او آغاز شده است.
سکان‌دار احتمالی کمیته فوتسال