سقوط آزاد فوتبال ایران در رنکینگ AFC

سقوط آزاد فوتبال ایران در رنکینگ AFC

خبرگزاری فارس: فوتبال ایران در تازه ترین رنکینگ AFC با 4 رده سقوط مواجه شده است. آخرین رنکینگ فنی فوتبال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد که طی آن فوتبال کشورمان از رده 4 آسیا به رده هشتم سقوط کرده است. …

سقوط آزاد فوتبال ایران در رنکینگ AFC

خبرگزاری فارس: فوتبال ایران در تازه ترین رنکینگ AFC با 4 رده سقوط مواجه شده است. آخرین رنکینگ فنی فوتبال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد که طی آن فوتبال کشورمان از رده 4 آسیا به رده هشتم سقوط کرده است. …

(image)
سقوط آزاد فوتبال ایران در رنکینگ AFC