سرمربی سابق پرسپولیس به مرگ تهدید شد

سرمربی سابق پرسپولیس به مرگ تهدید شد
مصطفی دنیزلی، سرمربی مشهور ترکیه‌ای که در آستانه طلاق با همسرش قرار دارد، از سوی برادران همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید به مرگ شد.

سرمربی سابق پرسپولیس به مرگ تهدید شد

مصطفی دنیزلی، سرمربی مشهور ترکیه‌ای که در آستانه طلاق با همسرش قرار دارد، از سوی برادران همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید به مرگ شد.
سرمربی سابق پرسپولیس به مرگ تهدید شد