رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک (+عکس)

رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک (+عکس)

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

13 روز دیگر تا آغاز بازی ها باقی مانده و در حال آماده شدن برای اعزام کاروان به محل بازی ها هستیم. تمامی شرایط اعزام یک کاروان خوب و مطلوب برای ایران فراهم کردیم تا قهرمانان به بهترین شکل در بازیها حاضر شوند.

رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک (+عکس)

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

13 روز دیگر تا آغاز بازی ها باقی مانده و در حال آماده شدن برای اعزام کاروان به محل بازی ها هستیم. تمامی شرایط اعزام یک کاروان خوب و مطلوب برای ایران فراهم کردیم تا قهرمانان به بهترین شکل در بازیها حاضر شوند.

رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک (+عکس)

خرید بک لینک رنک 4

اخبار کارگران