رونمایی از ترکیب استقلال منصوریان در فصل جدید

رونمایی از ترکیب استقلال منصوریان در فصل جدید

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

آبی ها با سیستم 1-3-2-4 در رقابت های لیگ برتر به میدان می روند.

رونمایی از ترکیب استقلال منصوریان در فصل جدید

زمان دریافت خبر: جمعه ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

آبی ها با سیستم 1-3-2-4 در رقابت های لیگ برتر به میدان می روند.

رونمایی از ترکیب استقلال منصوریان در فصل جدید

ورزشی