روزبهانی: تنها و بدون پشتوانه بودم

روزبهانی: تنها و بدون پشتوانه بودم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

تنها نماینده بوکس ایران در المپیک برزیل گفت: تنهای تنها بودم و هیچ پشتوانه ای نداشتم چون کسی را نداریم ما را به یک بوکسور ضعیف می بازانند.

روزبهانی: تنها و بدون پشتوانه بودم

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

تنها نماینده بوکس ایران در المپیک برزیل گفت: تنهای تنها بودم و هیچ پشتوانه ای نداشتم چون کسی را نداریم ما را به یک بوکسور ضعیف می بازانند.

روزبهانی: تنها و بدون پشتوانه بودم

روزنامه ایران