رضائیان: نباید من را اعدام کنند!

رضائیان: نباید من را اعدام کنند!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع راست ملی پوش فصل گذشته پرسپولیس امیدوار است در جلسه با سرپرست این باشگاه شرایط بازگشتش فراهم شود.

رضائیان: نباید من را اعدام کنند!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع راست ملی پوش فصل گذشته پرسپولیس امیدوار است در جلسه با سرپرست این باشگاه شرایط بازگشتش فراهم شود.

رضائیان: نباید من را اعدام کنند!

دانلود ها پلاس