رسوایی بزرگ در فوتبال ایران/دوپینگ خونی بازیکن بزرگ!+عکس

رسوایی بزرگ در فوتبال ایران/دوپینگ خونی بازیکن بزرگ!+عکس

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

وکیل چند بازیکن فوتبال که طی سال های اخیر در جامعه فوتبال در نقش های مختلف از جمله کار در یک روزنامه ورزشی هم دیده شده،دست به افشاگری زد.

رسوایی بزرگ در فوتبال ایران/دوپینگ خونی بازیکن بزرگ!+عکس

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

وکیل چند بازیکن فوتبال که طی سال های اخیر در جامعه فوتبال در نقش های مختلف از جمله کار در یک روزنامه ورزشی هم دیده شده،دست به افشاگری زد.

رسوایی بزرگ در فوتبال ایران/دوپینگ خونی بازیکن بزرگ!+عکس

فستیوال فیلم