رای کمیته انضباطی درباره رفیعی مشخص شد

رای کمیته انضباطی درباره رفیعی مشخص شد

وبسایت نود: در حالی که چندی پیش باشگاه فولاد خوزستان با طرح شکایتی مدعی شده بود سروش رفیعی بازیکن این تیم است کمیته انضباطی با دعوت از طرفین و برگزاری جلسه رای خود را اعلام کرد. …

رای کمیته انضباطی درباره رفیعی مشخص شد

وبسایت نود: در حالی که چندی پیش باشگاه فولاد خوزستان با طرح شکایتی مدعی شده بود سروش رفیعی بازیکن این تیم است کمیته انضباطی با دعوت از طرفین و برگزاری جلسه رای خود را اعلام کرد. …

(image)
رای کمیته انضباطی درباره رفیعی مشخص شد