راهکاری های برانکو برای بازگرداندن رضاییان به پرسپولیس بعد از طارمی

راهکاری های برانکو برای بازگرداندن رضاییان به پرسپولیس بعد از طارمی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۰۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی پرسپولیس می گوید جایی برای رضاییان نیست اما تجربه حضور طارمی نشان داد که می توان منتظر بازگشت مدافع سابق هم بود.

راهکاری های برانکو برای بازگرداندن رضاییان به پرسپولیس بعد از طارمی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۰۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

سرمربی پرسپولیس می گوید جایی برای رضاییان نیست اما تجربه حضور طارمی نشان داد که می توان منتظر بازگشت مدافع سابق هم بود.

راهکاری های برانکو برای بازگرداندن رضاییان به پرسپولیس بعد از طارمی

ترانه