رامین رضاییان در محل تمرین پرسپولیس حاضر شد

رامین رضاییان در محل تمرین پرسپولیس حاضر شد
مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس امروز (دوشنبه) در محل تمرین این تیم حاضر شد و به تماشای تمرینات یاران سابق خود نشست.

رامین رضاییان در محل تمرین پرسپولیس حاضر شد

مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس امروز (دوشنبه) در محل تمرین این تیم حاضر شد و به تماشای تمرینات یاران سابق خود نشست.
رامین رضاییان در محل تمرین پرسپولیس حاضر شد