راز بازی کسل کننده استقلال از نگاه کاپیتان اسبق تیم!

راز بازی کسل کننده استقلال از نگاه کاپیتان اسبق تیم!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

جواد زرینچه کاپیتان اسبق استقلال اعتقاد دارد بدن های استقلالی ها هنوز برای بازی های لیگ باز نشده است

راز بازی کسل کننده استقلال از نگاه کاپیتان اسبق تیم!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

جواد زرینچه کاپیتان اسبق استقلال اعتقاد دارد بدن های استقلالی ها هنوز برای بازی های لیگ باز نشده است

راز بازی کسل کننده استقلال از نگاه کاپیتان اسبق تیم!

خرید رنک گوگل

مرجع توریسم