دیدار اروپایی ایران با چین در آزادی

دیدار اروپایی ایران با چین در آزادی

خبرگزاری فارس: دیدار تیم ملی ایران صدرنشین گروه A در هفتمین بازی از مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه مقابل چین در تهران تمام نگاه ها را به خود جلب کرده است و مخصوصا اینکه این دیدار تقابل دو سرمربی اروپایی بزرگ یعنی …

دیدار اروپایی ایران با چین در آزادی

خبرگزاری فارس: دیدار تیم ملی ایران صدرنشین گروه A در هفتمین بازی از مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه مقابل چین در تهران تمام نگاه ها را به خود جلب کرده است و مخصوصا اینکه این دیدار تقابل دو سرمربی اروپایی بزرگ یعنی …

(image)
دیدار اروپایی ایران با چین در آزادی