دو بازیکن استقلال پالس جدایی ارسال کردند

دو بازیکن استقلال پالس جدایی ارسال کردند

وبسایت نود: لیست فروش غیر رسمی تیم فوتبال استقلال روز سه شنبه اعلام شد و علاوه بر مهدی رحمتی که منصوریان رسما در برنامه 90 اعلام کرد رضایتنامه او را می دهد بختیار رحمانی، فرشید باقری، میثم مجیدی …

دو بازیکن استقلال پالس جدایی ارسال کردند

وبسایت نود: لیست فروش غیر رسمی تیم فوتبال استقلال روز سه شنبه اعلام شد و علاوه بر مهدی رحمتی که منصوریان رسما در برنامه 90 اعلام کرد رضایتنامه او را می دهد بختیار رحمانی، فرشید باقری، میثم مجیدی …

(image)
دو بازیکن استقلال پالس جدایی ارسال کردند