دفاع علی دایی از بهترین بازیکنیِ طارمی

دفاع علی دایی از بهترین بازیکنیِ طارمی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

اسطوره فوتبال ایران معتقد است مهدی طارمی می تواند به مسیر موفقیت خود ادامه دهد و پیشرفت کند.

دفاع علی دایی از بهترین بازیکنیِ طارمی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

اسطوره فوتبال ایران معتقد است مهدی طارمی می تواند به مسیر موفقیت خود ادامه دهد و پیشرفت کند.

دفاع علی دایی از بهترین بازیکنیِ طارمی

خرید بک لینک رنک 7

مرکز فیلم