دعوت فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز برای حضور در افتتاحیه جام تختی

دعوت فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز برای حضور در افتتاحیه جام تختی
فدراسیون کشتی در پیامی از سارا خادم الشریعه شطرنج‌باز کشورمان به دلیل حرکت تختی‌وار او در رقابت‌های گرندپریکس روسیه قدردانی کرد.

دعوت فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز برای حضور در افتتاحیه جام تختی

فدراسیون کشتی در پیامی از سارا خادم الشریعه شطرنج‌باز کشورمان به دلیل حرکت تختی‌وار او در رقابت‌های گرندپریکس روسیه قدردانی کرد.
دعوت فدراسیون کشتی از بانوی شطرنج‌باز برای حضور در افتتاحیه جام تختی