دستمزد داوران در جام جهانی روسیه

دستمزد داوران در جام جهانی روسیه

خبرگزاری فارس: جام جهانی روسیه خرداد ماه استارت خواهد خورد و بر اساس خبر روزنامه اکیپ فرانسه دستمزد داوران برای قضاوت در بازی های مراحل مختلف مشخص شد. …

دستمزد داوران در جام جهانی روسیه

خبرگزاری فارس: جام جهانی روسیه خرداد ماه استارت خواهد خورد و بر اساس خبر روزنامه اکیپ فرانسه دستمزد داوران برای قضاوت در بازی های مراحل مختلف مشخص شد. …

(image)
دستمزد داوران در جام جهانی روسیه