درگذشت کشتی گیر مازندرانی در پی سانحه رانندگی

درگذشت کشتی گیر مازندرانی در پی سانحه رانندگی

آزادکار جوان مازندرانی به علت سانحه تصادف رانندگی درگذشت.

درگذشت کشتی گیر مازندرانی در پی سانحه رانندگی

آزادکار جوان مازندرانی به علت سانحه تصادف رانندگی درگذشت.

(image)
درگذشت کشتی گیر مازندرانی در پی سانحه رانندگی