درهای پرسپولیس به روی رضاییان بسته شد

درهای پرسپولیس به روی رضاییان بسته شد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع فصل گذشته پرسپولیسی ها به دنبال راهی برای بازگشت به این تیم می گردد، اما فعلاً که همه راه ها بسته است.

درهای پرسپولیس به روی رضاییان بسته شد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

مدافع فصل گذشته پرسپولیسی ها به دنبال راهی برای بازگشت به این تیم می گردد، اما فعلاً که همه راه ها بسته است.

درهای پرسپولیس به روی رضاییان بسته شد

دانلود فیلم جدید