درخواست منصوریان از هواداران استقلال با هدف کنایه به پرسپولیسی ها

درخواست منصوریان از هواداران استقلال با هدف کنایه به پرسپولیسی ها

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

علی منصوریان از هواداران استقلال خواسته به هیچ وجه به سجاد شهباززاده توهین نکنند.

درخواست منصوریان از هواداران استقلال با هدف کنایه به پرسپولیسی ها

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

علی منصوریان از هواداران استقلال خواسته به هیچ وجه به سجاد شهباززاده توهین نکنند.

درخواست منصوریان از هواداران استقلال با هدف کنایه به پرسپولیسی ها

خرید لینک

پرشین موزیک