خریدهایی که قرار بود عصای دست منصوریان باشند اما شدند عامل ناکامی اش!

خریدهایی که قرار بود عصای دست منصوریان باشند اما شدند عامل ناکامی اش!

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

علیرضا منصوریان با وسواس خاصی بازیکنان مد نظرش را جذب کرد. به گزارش خبرگزاری آنلاین؛ 3 هفته از لیگ گذشته و استقلال علیرضا منصوریان عملکردی متفاوت نسبت به همه حرف ها و اقدامات پیش فصل او داشته است. عملکردی که از نظر نتیجه اصلا قابل قبول نیست …

خریدهایی که قرار بود عصای دست منصوریان باشند اما شدند عامل ناکامی اش!

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

علیرضا منصوریان با وسواس خاصی بازیکنان مد نظرش را جذب کرد. به گزارش خبرگزاری آنلاین؛ 3 هفته از لیگ گذشته و استقلال علیرضا منصوریان عملکردی متفاوت نسبت به همه حرف ها و اقدامات پیش فصل او داشته است. عملکردی که از نظر نتیجه اصلا قابل قبول نیست …

خریدهایی که قرار بود عصای دست منصوریان باشند اما شدند عامل ناکامی اش!

عکس جدید اینستاگرام