خداحافظی مردی که ایران را از جام جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

خداحافظی مردی که ایران را از جام جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

شی گیون رسما کفش هایش را آویزان کرد و دیگر دستکش گلری در بازی های رسمی به دست نمی کند.

خداحافظی مردی که ایران را از جام جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۰۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

شی گیون رسما کفش هایش را آویزان کرد و دیگر دستکش گلری در بازی های رسمی به دست نمی کند.

خداحافظی مردی که ایران را از جام جهانی 2002 محروم کرد با فوتبال!

اخبار کارگران